ติดต่อเรา

สำนักอำนวยการ ชั้น 2 ตึกสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เบอร์โทร 02-026-5555 เบอร์โทรสาร  02-282-0855

ชั้น 1
 1. กลุ่มประชาสัมพันธ์
  หมายเลขภายใน 1112
 2. กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
  หมายเลขภายใน 1411
 3. ส่วนการคลังและพัสดุ
  หมายเลขภายใน 1205, 1206, และ 1208
ชั้น 2
 1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป
  หมายเลขภายใน 1102
 2. กลุ่มงานเลขานุการสำนักงาน
  หมายเลขภายใน 1104, 1105
 3. กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และข้อมูลบุคคล
  หมายเลขภายใน 1400
 4. กลุ่มมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง
  หมายเลขภายใน 1500
 
 1. กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 1
  หมายเลขภายใน 1408
 
ชั้น 3
 1. กลุ่มงานวิทยฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
  หมายเลขภายใน 1405
ชั้น 4
 1. กลุ่มนิติการ
  หมายเลขภายใน 1300