ลูกจ้างชั่วคราว

 TitleDescription 
คู่มือสิทธิประโยชน์ลูกจ้างคู่มือสิทธิประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้างประจำ-ลูกจ้างชั่วคราวDownload
การเบิกจ่ายค่าครองชีพชั่วคราวการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวมี่จ่ายจากเงินนอกงบประมาณDownload