จ่ายตรงเงินเดือน

 TitleDescription 
1สรุปขั้นตอนการทำงานระบบการจ่ายและคำอธิบายวิธีการใช้งานระบะบการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำDownload
2คู่มือการใช้งาน CGD DirectPayment Token Key และแนวทางแก้ปัญหาการเข้าระบบงานDownload
3ข้อปฎิบัติในการใช้อุปกรณ์ Directpayment Token KeyDownload