นางสาวภัทรนิษฐ์ พิชญะอุดมศิลป์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

รับ-ส่งหนังสือ Online

 

กลุ่มงาน สอ.

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 

ผู้ใช้งานขณะนี้

People Online People Online:
Visitors Visitors: 142
Members Members: 0
Total Total: 142


 

 
 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2281-5555 ต่อ 1102 ,1103 โทรสาร 0-2282-0855
boga.vec.go.th, e-mail: info@boga.go.th