ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี  2564 ณ วัดแก้ววิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
Created by bogaadmin on 15/11/2564 10:39:52

Read More..


สอศ. นำคณะครู และบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษา เข้ารับฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
Created by bogaadmin on 8/6/2564 17:02:40

                                สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำคณะครู และบ... Read More..


สอศ. ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564
Created by bogaadmin on 5/6/2564 11:06:53

Read More..


สอศ. ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
Created by bogaadmin on 4/6/2564 16:08:30

Read More..


ร่วมแสดงความยินดี ให้กับนายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
Created by bogaadmin on 7/4/2564 12:56:34

  นางสาวสมฤทัย ทรงสิทธิโชค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการจัดการหน่วยงาน นำบุคลากรสำนักอำนวย... Read More..


สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าขอพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่...
Created by on 7/1/2564 16:42:41

Read More..


นายจินศิริ พุ่มศิริ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านนโยบายและแผน ได้กล่าวสรุปถึงการปฏิบัติภารกิจราชการในช่วงก่อนวันเกษียณอายุราชการ ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในโครงการอบรมการบริหารสถานศึกษา ระหว่างการเปลี่ยนผ่านผู้บริหารงบประมาณ พ. ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
Created by on 21/7/2563 10:50:27

Read More..


สอศ.ร่วมเป็นสักขีพยานในการรายงานตัวเลือกสถานศึกษา เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
Created by on 29/11/2562 9:20:59

Read More..


นายจินศิริ พุ่มศิริ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และคณะร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการ สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ มาดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Created by bogaadmin on 13/11/2562 10:45:27

Read More..


นายจินศิริ พุ่มศิริ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ แสดงความยินดีในโอกาสที่ ดร.ประชาคม จันทรชิต เข้ารับตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีบุคลากรสำนักอำนวยการ สอศ.ร่วมแสดงความยินดี
Created by bogaadmin on 13/11/2562 10:27:24

Read More..