ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สอศ. นำคณะครู และบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษา เข้ารับฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
Created by bogaadmin on 6/8/2021 5:02:40 PM

                                สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำคณะครู และบ... Read More..


สอศ. ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564
Created by bogaadmin on 6/5/2021 11:06:53 AM

Read More..


สอศ. ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
Created by bogaadmin on 6/4/2021 4:08:30 PM

Read More..


ร่วมแสดงความยินดี ให้กับนายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
Created by bogaadmin on 4/7/2021 12:56:34 PM

  นางสาวสมฤทัย ทรงสิทธิโชค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการจัดการหน่วยงาน นำบุคลากรสำนักอำนวย... Read More..


สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าขอพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่...
Created by on 1/7/2021 4:42:41 PM

Read More..


นายจินศิริ พุ่มศิริ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านนโยบายและแผน ได้กล่าวสรุปถึงการปฏิบัติภารกิจราชการในช่วงก่อนวันเกษียณอายุราชการ ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในโครงการอบรมการบริหารสถานศึกษา ระหว่างการเปลี่ยนผ่านผู้บริหารงบประมาณ พ. ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
Created by on 7/21/2020 10:50:27 AM

Read More..


สอศ.ร่วมเป็นสักขีพยานในการรายงานตัวเลือกสถานศึกษา เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
Created by on 11/29/2019 9:20:59 AM

Read More..


นายจินศิริ พุ่มศิริ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และคณะร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการ สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ มาดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Created by bogaadmin on 11/13/2019 10:45:27 AM

Read More..


นายจินศิริ พุ่มศิริ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ แสดงความยินดีในโอกาสที่ ดร.ประชาคม จันทรชิต เข้ารับตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีบุคลากรสำนักอำนวยการ สอศ.ร่วมแสดงความยินดี
Created by bogaadmin on 11/13/2019 10:27:24 AM

Read More..


นายจินศิริ พุ่มศิริ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นประธานการประชุมกรณีชั่วโมงการมีส่วนร่วม (PLC) ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Created by bogaadmin on 11/13/2019 10:11:12 AM

Read More..