เอกสารนำเสนอและเอกสารดำเนินการ e-market,e-bidding

| 4424 

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แล้วที่นี่

เอกสารนำเสนอและเอกสารดำเนินการ e-market,e-bidding
 

ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอบรรยาย e-market e-bidding 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม e-bidding ประกอบด้วย    1.งานจ้าง   2.งานก่อสร้าง  3. งานซื้อ

 

หากพบข้อสงสัยกรุณาสอบถาม กลุ่มงานมาตรฐานอาคาร 


เอกสารแนบ