สอศ. ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

| 434 

 

สอศ. ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำโดย นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรืออากาศโท สมพร ปานดำ ทปษ.ด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
ข้าราชการบุคลากร และเจ้าหน้าที่ สอศ. ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564
“มีแล้วแบ่งปัน” นำสิ่งของอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019
ณ ชุมชนวัดอินทรวิหาร เขตพระนคร จำนวน 200 ชุด เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


เอกสารแนบ