ร่วมแสดงความยินดี ให้กับนายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

| 538 

 

 

นางสาวสมฤทัย ทรงสิทธิโชค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการจัดการหน่วยงาน นำบุคลากรสำนักอำนวยการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ  ณ สำนักอำนวยการ


เอกสารแนบ