สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าขอพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่...

| 586 

 

สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าขอพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 จาก ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โดยมี นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักอำนวยการ เข้ารับพร ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


เอกสารแนบ