สอศ.ร่วมเป็นสักขีพยานในการรายงานตัวเลือกสถานศึกษา เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

| 1950 

 

                                                      

                                                      
                                                       
                                                        ดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายจินศิริ พุ่มศิริ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ  
                                    และนายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยานในการรายงานตัวเลือกสถานศึกษา
                               เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา


เอกสารแนบ