ด่วนที่สุด!!! คู่มือการ UNDO กบข.

| 622 

 

รายละเอียด ด่วนที่สุด!!!!  คู่มือการ UNDO
                       ดาวน์โหลดเอกสารประกอบดังนี้

                       1. หน้าปก
                       2. ขั้นตอนการเข้าระบบ UNDO
                       3. คู่มือ UNDO ส่วนราชการผู้เบิก
                       4. ว.114 หลักเกณฑ์ UNDO
                       5. วิธีปฎิบัติ ระบบ UNDO
                       6. สารบัญ
                       7. โปรแกรมประมาณการยอดเงินสำหรับการตัดสินใจ UNDO


เอกสารแนบ

Attached Files
คู่มือ Undo