ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปี พ.ศ. 2559

(ร่าง) ตารางการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2560

แผนที่

กลุ่มเลขานุการสำนักงาน

รับ-ส่งหนังสือ Online

การประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การจองห้องประชุม

ห้องประชุม 1 ห้องประชุม 2 ห้องประชุม 4 ห้องประชุม 5

คำสั่งคณะกรรมการ สอศ.

จำนวนผู้เข้าชม

People Online People Online:
Visitors Visitors: 142
Members Members: 0
Total Total: 142

Online Now Online Now: