ประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Start Date/Time:
21 ตุลาคม 2563 14:00
End Date/Time:
21 ตุลาคม 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ ศธ.
Owned by userevent01 On 9 ตุลาคม 2563