ร่วมประชุมผู้บริหาร ศธ. สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มุมมองสู่การปฏิบัติ : การศึกษายกกำลังสอง จัง
Start Date/Time:
15 ตุลาคม 2563 9:00
End Date/Time:
15 ตุลาคม 2563 16:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ร่วมประชุมผู้บริหาร ศธ. สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มุมมองสู่การปฏิบัติ : การศึกษายกกำลังสอง จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมบัวแสด วท.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
Owned by userevent01 On 9 ตุลาคม 2563