เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ปฏิบัติราชการ ณ สอศ.
Start Date/Time:
23 กุมภาพันธ์ 2564 8:30
End Date/Time:
23 กุมภาพันธ์ 2564 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ปฏิบัติราชการ ณ สอศ.
Owned by userevent01 On 10 กุมภาพันธ์ 2564