เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


วันหยุดราชการ
Start Date/Time:
27 กุมภาพันธ์ 2564 8:30
End Date/Time:
27 กุมภาพันธ์ 2564 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
วันหยุดราชการ
Owned by userevent01 On 10 กุมภาพันธ์ 2564