เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3501 ชั้น
Start Date/Time:
25 กุมภาพันธ์ 2564 13:30
End Date/Time:
25 กุมภาพันธ์ 2564 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3501 ชั้น 35 สทศ.
Owned by userevent01 On 10 กุมภาพันธ์ 2564