เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการการ บอร์ด สอศ. เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุม 1 สอศ.
Start Date/Time:
24 กุมภาพันธ์ 2564 13:30
End Date/Time:
24 กุมภาพันธ์ 2564 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมคณะกรรมการการ บอร์ด สอศ. เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุม 1 สอศ.
Owned by userevent01 On 10 กุมภาพันธ์ 2564