เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ปฏิบัติราชการ ณ สอศ
Start Date/Time:
19 กุมภาพันธ์ 2564 8:30
End Date/Time:
19 กุมภาพันธ์ 2564 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ปฏิบัติราชการ ณ สอศ
Owned by userevent01 On 4 กุมภาพันธ์ 2564