เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุม Workshop การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมคุรุสภา
Start Date/Time:
18 มกราคม 2564 10:00
End Date/Time:
18 มกราคม 2564 12:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุม Workshop การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมคุรุสภา
Owned by userevent01 On 14 มกราคม 2564