เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


วันหยุดเทศกาลปีใหม่
Start Date/Time:
1 มกราคม 2564 8:00
End Date/Time:
1 มกราคม 2564 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
วันหยุดเทศกาลปีใหม่
Owned by userevent01 On 16 ธันวาคม 2563