เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563
Start Date/Time:
16 ตุลาคม 2563
End Date/Time:
16 ตุลาคม 2563
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Owned by userevent01 On 9 ตุลาคม 2563