เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562
Start Date/Time:
13 ตุลาคม 2563
End Date/Time:
13 ตุลาคม 2563
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
Enter event description
Owned by userevent01 On 9 ตุลาคม 2563