เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
Start Date/Time:
12 ตุลาคม 2563 7:00
End Date/Time:
12 ตุลาคม 2563 9:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค. 63 ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ
Owned by userevent01 On 9 ตุลาคม 2563