เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการ สสวท. ครั้งที่ 545/10/2563
Start Date/Time:
9 ตุลาคม 2563 10:30
End Date/Time:
9 ตุลาคม 2563 12:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมคณะกรรมการ สสวท. ครั้งที่ 545/10/2563 ออนไลน์
Owned by userevent01 On 9 ตุลาคม 2563