เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ร่วมงานอาชีวะศึกษายกกำลัง 2
Start Date/Time:
7 ตุลาคม 2563 8:30
End Date/Time:
7 ตุลาคม 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ร่วมงานอาชีวะศึกษายกกำลัง 2 ณ ร่วมงานอาชีวะศึกษายกกำลัง 2
Owned by userevent01 On 9 ตุลาคม 2563