เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สอศ.
Start Date/Time:
6 ตุลาคม 2563 9:00
End Date/Time:
6 ตุลาคม 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สอศ. ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
Owned by userevent01 On 9 ตุลาคม 2563