เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



ปฏิทินกิจกรรม


ปฎิบัติราชการ ณ สอศ.
Start Date/Time:
1 ตุลาคม 2563 8:30
End Date/Time:
2 ตุลาคม 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
Enter event description
Owned by userevent01 On 9 ตุลาคม 2563