เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายณรงค์ แผ้วพลสง

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


-วันหยุดราชการ-
Start Date/Time:
19 กันยายน 2563 8:30
End Date/Time:
20 กันยายน 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
Enter event description
Owned by userevent01 On 14 สิงหาคม 2563