ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณกลุ่มภารกิจด้านสังคมในคณะกรรมาธิการติดตามฯ
Start Date/Time:
8 กันยายน 2563 8:30
End Date/Time:
8 กันยายน 2563 12:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณกลุ่มภารกิจด้านสังคมในคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 204 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา
Owned by userevent04 On 8 กันยายน 2563