รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายยศพล เวณุโกเศศ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ปฏิบัติราชการที่ สอศ.
Start Date/Time:
5 มกราคม 2564 9:00
End Date/Time:
5 มกราคม 2564 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
สอศ.
Owned by userevent04 On 5 มกราคม 2564