รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายยศพล เวณุโกเศศ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


งานกฐินพระราชทานของ สอศ. จังหวัด ยโสธร
Start Date/Time:
24 ตุลาคม 2563 11:30
End Date/Time:
26 ตุลาคม 2563 15:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ท่านเข้าร่วมงานกฐิน
Owned by userevent04 On 15 ตุลาคม 2563