รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายยศพล เวณุโกเศศ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


การประชุม อ.ก.ค.ศ. ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Start Date/Time:
22 ตุลาคม 2563 13:30
End Date/Time:
22 ตุลาคม 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ท่านเข้าร่วมประชุม
Owned by userevent04 On 15 ตุลาคม 2563