รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายยศพล เวณุโกเศศ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมผู้บริหารของ สอศ.
Start Date/Time:
20 ตุลาคม 2563 9:00
End Date/Time:
20 ตุลาคม 2563 12:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ท่าน ยศพล เข้าร่วมการประชุม
ห้องประชุม 1 ชัน 2
Owned by userevent04 On 15 ตุลาคม 2563