รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดร.พีระพล พูลทวี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


อบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 11
Start Date/Time:
27 กันยายน 2563 8:30
End Date/Time:
27 กันยายน 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
อบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 11 ณ ศาลปกครอง
Owned by userevent04 On 17 กันยายน 2563