รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดร.พีระพล พูลทวี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประเมินวิสัยทัศน์และการวางกลยุทธ์และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
Start Date/Time:
24 กันยายน 2563 9:00
End Date/Time:
24 กันยายน 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประเมินวิสัยทัศน์และการวางกลยุทธ์และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (สัมภาษณ์) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ณ สสอ.
Owned by userevent04 On 17 กันยายน 2563