รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดร.พีระพล พูลทวี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 9/2563
Start Date/Time:
23 กันยายน 2563 9:00
End Date/Time:
23 กันยายน 2563 12:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
Owned by userevent04 On 17 กันยายน 2563