รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดร.พีระพล พูลทวี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเกษตรภาคกลาง 1
Start Date/Time:
21 กันยายน 2563 9:00
End Date/Time:
21 กันยายน 2563 12:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเกษตรภาคกลาง 1 ณ ห้องประชุม 4 สอศ.
Owned by userevent04 On 17 กันยายน 2563