รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดร.พีระพล พูลทวี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุม อ.ก.ค.ศ. สอศ. ครั้งที่ 10/2563
Start Date/Time:
18 กันยายน 2563 13:30
End Date/Time:
18 กันยายน 2563 15:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุม อ.ก.ค.ศ. สอศ. ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุม 1 สอศ.
Owned by userevent04 On 8 กันยายน 2563