รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดร.พีระพล พูลทวี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3/2563
Start Date/Time:
17 กันยายน 2563 13:30
End Date/Time:
17 กันยายน 2563 15:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 1 สอศ.
Owned by userevent04 On 8 กันยายน 2563