รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดร.พีระพล พูลทวี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ปฏิบัติราชการ เวลา 08.30-16.30 น. ณ สอศ.
Start Date/Time:
14 กันยายน 2563 8:30
End Date/Time:
14 กันยายน 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ปฏิบัติราชการ เวลา 08.30-16.30 น. ณ สอศ.
Owned by userevent04 On 8 กันยายน 2563