รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดร.พีระพล พูลทวี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
Start Date/Time:
10 กันยายน 2563 13:00
End Date/Time:
10 กันยายน 2563 14:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ณ ห้องประชุมศรีสุนทรโวหาร ชั้น 3 คุรุสภา
Owned by userevent04 On 8 กันยายน 2563