รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดร.พีระพล พูลทวี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อประเมินผลงานของข้าราชการ สอช./ศทอ.
Start Date/Time:
9 กันยายน 2563 9:00
End Date/Time:
9 กันยายน 2563 12:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อประเมินผลงานของข้าราชการ สอช./ศทอ.
Owned by userevent04 On 8 กันยายน 2563