รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดร.พีระพล พูลทวี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ร่วมรับประทานอาหารขอบคุณและแสดงมุทิตาจิต (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
Start Date/Time:
8 กันยายน 2563 18:00
End Date/Time:
8 กันยายน 2563 22:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ร่วมรับประทานอาหารขอบคุณและแสดงมุทิตาจิต (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ณ ร้านอาหารไชน่า เพลส ถนนพระราม 6
Owned by userevent04 On 8 กันยายน 2563