รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดร.พีระพล พูลทวี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมครูฯ
Start Date/Time:
1 กันยายน 2563 9:00
End Date/Time:
1 กันยายน 2563 12:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ ณ ห้องประชุมทรัพย์มณี โรงแรมทาวน์อินทาวน์
Owned by userevent04 On 27 สิงหาคม 2563