รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดร.พีระพล พูลทวี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมหารือขอรับการจัดสรรเงิน กทปส. เพื่อจัดซื้อชุดอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล
Start Date/Time:
7 สิงหาคม 2563 13:30
End Date/Time:
7 สิงหาคม 2563 15:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมหารือขอรับการจัดสรรเงิน กทปส. เพื่อจัดซื้อชุดอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ณ หอประชุมชั้น 1 อาคารหอประชุมสำนักงาน กสทช.
Owned by userevent04 On 31 กรกฎาคม 2563