รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดร.พีระพล พูลทวี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
Start Date/Time:
4 สิงหาคม 2563 15:00
End Date/Time:
6 สิงหาคม 2563 16:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ณ โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์สปา จ.ระยอง
Owned by userevent04 On 31 กรกฎาคม 2563