รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดร.พีระพล พูลทวี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน (แจกสิ่งของ จำนวน 500 ชุด)
Start Date/Time:
3 สิงหาคม 2563 9:00
End Date/Time:
3 สิงหาคม 2563 12:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน (แจกสิ่งของ จำนวน 500 ชุด) ณ สำนักงานเขตธนบุรี บริเวณศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิณ
Owned by userevent04 On 31 กรกฎาคม 2563