รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายมณฑล ภาคสุวรรณ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ปฏิบัติราชการ ณ สอศ.
Start Date/Time:
14 มกราคม 2564 8:30
End Date/Time:
14 มกราคม 2564 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:

Enter event description

Owned by userevent03 On 8 มกราคม 2564